KOMPLEXNÁ REALIZÁCIA STAVIEB

Firma M-STAV DS s.r.o je stavebná firma so sídlom v Dunajskej Strede pôsobiaca na stavebnom trhu od roku 2002. Náplň našej stavebnej činnosti tvoria realizácie rodinných domov, polyfunkčných objektov, priemyselných hál, veľkoskladov, dodávku a montáž strešných krytín a vybudovanie prístupových ciest. Vďaka vyše desať ročnej praxe v stavebnom priemysle poskytujeme vysokú kvalitu za prijateľne ceny. Prečo stavať s M-STAV DS ?
Stavebná firma už dlhodobo zamestnáva len odborných pracovníkov, ktorí sú pravidelné preškolení a oboznámení s najmodernejšou technikou a materiálmi v stavebníctve. S tým vytvárame predpoklady na to, aby sme mohli dodržiavať naše heslo: "Vysoká kvalita za prijateľné ceny" Firma v súčasnosti predáva aj novovytvorené pozemky v obci Dunajský Klátov a zabezpečuje komplexné realizácie stavieb. Poskytuje aj odborné poradenstvo pri kúpe výbere stavebných pozemkov pri:
- plánovaní a v uskutočňovaní projektovej dokumentácie
- vypracovaní cenovej ponuky a vybavovaní stavebného konania
- výbere možných druhov financovania, ŠFRB, hypotékárne úvery, pôžičky
- voľbe terénnych úprav, zelene, oplotenia
- odovzdaní a kolaudácii stavby

 

Hlavná 5930/78, 929 01 Dunajská Streda
Mobil: 0905 602 835
E-mail: mstavds@mstavds.sk